Akdeniz Üniversitesi

 Türkiye

DUYURULAR

***

Workshop on Agricultural Trade and Food Security in the Euro-Med Area

***

FP 7: SUSTAINMED Sustainable agri-food systems and rural development in the Mediterranean Partner Countries

***

FEMISE Project 2 Analyzing the Immigration-Induced Changes in Product Diversity and Trade Patterns: The Case of the EU-Mediterranean-Eastern Europe Zone

***

FEMISE Project 3 Macroeconomic Allocations and International Factor Mobility: A Comparative Assessment of Major Trade Areas

***

FEMISE Project 4 Tourism Industry as an Engine for Export-led Growth and Social Development: Analysing Its Main Characteristics and Future Prospects for Mediterranean Countries

***

 Başlık           
                            
Logo1

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 Amacı Akdeniz ülkeleri ile ilgili konularda araştırma, eğitim ve diğer bilimsel etkinliklerde bulunmak olan Merkez, kuruluş nedenine yönelik olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütmeye çalışmaktadır: 

 • Akdeniz Ülkelerinin kalkınma sorunları, Avrupa Birliği ile bütünleşme çabaları hakkında ve Merkezin uğraşı alanına giren diğer konularla ilgili araştırmalar yapmak; bu alandaki araştırmaları desteklemek; uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde danışmanlık hizmetleri vermek; projeler yapmak ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalarda bulunmak
   
 • Barcelona Konferansı ilkeleri doğrultusunda Avrupa-Akdeniz Ortaklığına yönelik araştırma, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaları yürütmek
   
 • Akdeniz Ülkeleri üniversite ve araştırma merkezleri ile bilimsel işbirliği yapmak; ortak araştırma, eğitim programları ve proje çalışmaları yürütmek; kongre, sempozyum vb. toplantılar düzenlemek veya düzenlenen faaliyetlere katılmak
   
 • Akdeniz ülkeleri ile ilgili veriler derlemek, değerlendirmek, dergi ve kitap vb. yayınlar yapmak üzere bir yayın ve dokümantasyon birimi oluşturmak
   
 • Merkezin ilgi alanına giren konularda uzman yetiştirmek; teorik ve pratik bilgi birikimi ve deneyim sağlamak üzere, eğitim, sertifika programları düzenlemek; öğretim elemanları ve araştırmacılara yurtiçi ve yurtdışı burslar sağlamak; yurtdışından gelen yabancı araştırmacıları kabul etmek; bu amaçla yabancı üniversite ve kurumlarla bilimsel ve kültürel değişim ve işbirliği anlaşmaları yapmak.

 

Sayfa Özeti: Merkezin Amacı

Anahtar Kelimeler: