Akdeniz Üniversitesi

 Türkiye

DUYURULAR

***

Workshop on Agricultural Trade and Food Security in the Euro-Med Area

***

FP 7: SUSTAINMED Sustainable agri-food systems and rural development in the Mediterranean Partner Countries

***

FEMISE Project 2 Analyzing the Immigration-Induced Changes in Product Diversity and Trade Patterns: The Case of the EU-Mediterranean-Eastern Europe Zone

***

FEMISE Project 3 Macroeconomic Allocations and International Factor Mobility: A Comparative Assessment of Major Trade Areas

***

FEMISE Project 4 Tourism Industry as an Engine for Export-led Growth and Social Development: Analysing Its Main Characteristics and Future Prospects for Mediterranean Countries

***

 Başlık           
                            
Logo1

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

 

İŞBİRLİĞİ AĞI
I.        YEREL KURULUŞLAR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)

Kuruluşundan günümüze birimimiz, ATSO ile ilişki içerisinde bulunmakta olup, bu çerçevede bazı uluslararası etkinlik ve yayınların gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Antalya İhracatçılar Birliği (AİB)

Bu kurumla olan çalışmalarımız daha çok Regoverning Markets Projesi çerçevesinde yürümektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Müdürlüğü

Birimimiz hazırlamış olduğu projeler çerçevesinde Hal Müdürlüğü ile uzun süredir yoğun işbirliği içerisindedir.

Suna-İnan KIRAÇ Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

Kentimiz Kaleiçi Mevkiinde yer alan bu araştırma enstitüsünün özellikle Akdeniz Ülkeleri’ne yönelik zengin dokümantasyonundan yararlanılmakta olup bu ilişki merkezimizin kuruluşundan bu yana devam etmektedir.

1.ULUSAL KURULUŞLAR

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Dış Politika Enstitüsü (Bilkent Üniversitesi-ANKARA)

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği

ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR

EuroMeSCo (Euro-Mediterranean Searching Commision - Avrupa Akdeniz Araştırma Komisyonu)

EuroMeSCo (Avrupa Akdeniz Araştırma Komisyonu) 1996 yılında kurulmuş olup amacı Akdeniz Havzası ülkeleri arasındaki ilişkilere yönelik araştırmaları teşvik etmek ve yürütmektir. Ocak 2000’den bu yana Merkezimiz EuroMeSCo’nun Türkiye’deki 5 üyesinden biridir. Halen EuroMeSCo ağı çalışmalarına 39 ülkeden 52 araştırma merkezi üye sıfatıyla, 30 araştırma merkezi ise gözlemci sıfatıyla katılmaktadır.

FEMISE Network (Euro-Mediterranean Forum of Economic Institutes / Avrupa-Akdeniz Ekonomik Enstitüler Forumu )

Kısa adı FEMISE olan Avrupa-Akdeniz Ekonomik Enstitüler Forumu, Avrupa Komisyonunun desteği ile 1997 yılında kurularak Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’na ilişkin konularda ekonomik araştırmalar yapmakla görevlendirilmiştir. Amacı Akdeniz Havzası’nda kalıcı barış ve istikrarın kurulmasını sağlayacak bir Avrupa-Akdeniz ekonomik alanı yaratmaktır. FEMISE, Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde bölgeye yönelik araştırmalarda bulunan çok sayıda bağımsız araştırma enstitüsünden oluşmaktadır. Türkiye’den, üyeliği Haziran 2000 döneminde başlayan Merkezimizle birlikte; Bilkent Üniversitesi, ODTÜ, Galatasaray Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi bünyesinden çeşitli araştırma merkezleri FEMISE ağı üyeleridir.   

FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations-Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)

Merkezimiz bünyesindeki Akdeniz Ülkeleri Dokümantasyon Ünitesi söz konusu kuruluşun süreli-süresiz yayınları ile desteklenmektedir.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)

OECD nezdindeki Paris-Türkiye Büyükelçiliğimiz Merkezimiz Akdeniz Ülkeleri Dokümantasyon Ünitesini süreli-süresiz OECD yayınları ile desteklemektedir.

CIHEAM-IAMM (Centre Internationale de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes - Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier / Uluslararası Akdeniz Tarımsal Araştırma Merkezi (Paris-Fransa) - Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü )

Merkez faaliyete geçtiği 1997 akademik döneminden günümüze Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü ile işbirliğimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede yürütülen bazı projeler ortaklaşa gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar dışında Merkezimiz bünyesindeki Akdeniz Ülkeleri Dokümantasyon Ünitesi söz konusu kuruluşların süreli-süresiz yayınları ile desteklenmektedir.

Fransa Büyükelçiliği, Ankara

Elçilik Kültür Servisi, birimimize önemli destek sağlamaktadır. Fransa Hükümeti’nin düzenli destekler; Fransa’da kısa süreli araştırma bursları, Fransız öğretim üyelerine Türkiye’de kısa süreli burslar (merkemizimiz eğitim ve araştırma programlarına katılabilmeleri amacıyla), bilimsel yayın desteği.

Montpellier I Üniversitesi Ekonomi Fakültesi, Montpellier-Fransa

Bu fakülte ile uzun süredir devam eden yoğun ilişkilerimiz üniversitemizin Montpellier I Üniversitesi ile 2005 yılı Ocak ayında imzalamış olduğu bilimsel işbirliği protokolünden (cadre de convention) sonra daha da artmıştır.

Picardie Jules Vernes Üniversitesi, Ekonomi Fakültesi, Amiens-Fransa

Adı geçen Üniversite ile de Akdeniz Üniversitesi'nin imzalamış bulunduğu bir bilimsel işbirliği protokolü (cadre de convention) mevcut olup Picardie Üniversitesi Ekonomi Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Salgur KANÇAL, EUROMED-HERITAGE II projesinde merkezimiz adına danışmanlık yapmıştır. Kendisi halen üniversitemizin Picardie Üniversitesi ile ilgili ilişkilerinde koordinatörlük görevi yapmaktadır.

*İşbirliği içinde olduğumuz kuruluşların web sitelerine linkler sayfasından ulaşabilirsiniz.

İlgili İçerikler

Sayfa Özeti: İşbirliği Ağı

Anahtar Kelimeler: