Akdeniz Üniversitesi

 Türkiye

DUYURULAR

***

Workshop on Agricultural Trade and Food Security in the Euro-Med Area

***

FP 7: SUSTAINMED Sustainable agri-food systems and rural development in the Mediterranean Partner Countries

***

FEMISE Project 2 Analyzing the Immigration-Induced Changes in Product Diversity and Trade Patterns: The Case of the EU-Mediterranean-Eastern Europe Zone

***

FEMISE Project 3 Macroeconomic Allocations and International Factor Mobility: A Comparative Assessment of Major Trade Areas

***

FEMISE Project 4 Tourism Industry as an Engine for Export-led Growth and Social Development: Analysing Its Main Characteristics and Future Prospects for Mediterranean Countries

***

 Başlık           
                            
Logo1

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Devlet Yardımları

   Avrupa Birliği Devlet Yardımları Müktesebatına Türkiye’nin Uyumu

 “Türkiye'nin Avrupa Birliği Devlet Yardımları Müktesebatına Uyumu” konulu projemiz, “BRIDGE OF KNOWLEDGE PROGRAMI (Bilgi Köprüleri)” kapsamında Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği’nin destek verdiği bir projedir. “Devlet Yardımlarına Dair Müktesebatın Türkiye Tarafından Üstlenilmesi”ne yönelik olan bu araştırma projesi, Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi ve Fransa Poitiers Üniversitesi ile birlikte yürütülmüştür. Kasım 2003 tarihinde başlayan ve temel amacı AB’nin bölgesel politika uygulamalarına ve devlet yardımlarının yönetimine ilişkin Türkiye’deki bilgi eksikliğini gidermek ve başarılı uygulamaları ön plana çıkararak konuyla ilgili kesimlerin karar alma süreçlerine katkıda bulunmak olan bu proje tamamlanmış bulunmaktadır.  

   
“Türkiye'nin Avrupa Birliği Devlet Yardımları Müktesebatına Uyumu” Kolokyumu, 9-10  Eylül 2004, Antalya

  
 Kolokyuma Poitiers Üniversitesi, Merkezimiz ve Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. öğretim üyelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası değişik kurumlardan üst düzey bürokratlar katılmış, toplantı öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmiş ve beklenen fayda elde edilmiştir. Türkiye’de ilk kez bilimsel bir platformda uluslararası bir tartışmaya esas olan devlet yardımları konusunun, yayına dönüştürülmesi kolokyumda kararlaştırılmıştır.

Sayfa Özeti: Devlet Yardımları

Anahtar Kelimeler: