Akdeniz Üniversitesi

 Türkiye

DUYURULAR

***

Workshop on Agricultural Trade and Food Security in the Euro-Med Area

***

FP 7: SUSTAINMED Sustainable agri-food systems and rural development in the Mediterranean Partner Countries

***

FEMISE Project 2 Analyzing the Immigration-Induced Changes in Product Diversity and Trade Patterns: The Case of the EU-Mediterranean-Eastern Europe Zone

***

FEMISE Project 3 Macroeconomic Allocations and International Factor Mobility: A Comparative Assessment of Major Trade Areas

***

FEMISE Project 4 Tourism Industry as an Engine for Export-led Growth and Social Development: Analysing Its Main Characteristics and Future Prospects for Mediterranean Countries

***

 Başlık           
                            
Logo1

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Yöresel Ürünler


 Coğrafi işaretlerin ortaya çıkış nedenleri ve korunmalarına yönelik ülke uygulamalarını inceleyen ve FEMISE tarafından desteklenip Fransa Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü’nce yürütülen “Akdeniz’de Yöresel Ürünler” projesi merkezimizin üzerinde çalışmakta olduğu bir diğer projedir (http://femise.iamm.fr). Bu araştırma programı resmi kalite işaretleri üzerindeki ülke politikalarının karşılaştırmalı bir analizini gerçekleştirerek bu işaretlerle korunabilecek potansiyel Akdeniz yöresel ürünlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Çok miktarda değişik ve kaliteli tarımsal üretimi, olağanüstü zengin mutfak kültürü ve gastronomisi ile ülkemiz eşsiz bir coğrafi ürün çeşitliliğine sahip olup, bu ürünlerin korunmasına yönelik yasa 1995 tarihinde çıkarılmış, yasa çerçevesinde günümüze dek 60’ın üzerinde ürünün tescili Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir.

Sayfa Özeti: Yöresel Ürünler

Anahtar Kelimeler: