Akdeniz Üniversitesi

 Türkiye

DUYURULAR

***

Workshop on Agricultural Trade and Food Security in the Euro-Med Area

***

FP 7: SUSTAINMED Sustainable agri-food systems and rural development in the Mediterranean Partner Countries

***

FEMISE Project 2 Analyzing the Immigration-Induced Changes in Product Diversity and Trade Patterns: The Case of the EU-Mediterranean-Eastern Europe Zone

***

FEMISE Project 3 Macroeconomic Allocations and International Factor Mobility: A Comparative Assessment of Major Trade Areas

***

FEMISE Project 4 Tourism Industry as an Engine for Export-led Growth and Social Development: Analysing Its Main Characteristics and Future Prospects for Mediterranean Countries

***

 Başlık           
                            
Logo1

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Regoverning Markets

Bu proje; küçük tarımsal işletmelerin yeniden yapılanma süreci içinde olan dinamik tarım-gıda pazarlarına nasıl uyum sağladıklarını, fayda-maliyet analizleri ile araştırmayı öngörmektedir.

Yürütücülüğünü Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü’nün (IIED-İngiltere) üstlendiği projenin merkezimizin de içinde yeraldığı 12 ortağı bulunmakta olup, Avrupa Ülkeleri’nin dışında Çin, Kenya, Pakistan, ABD, Filipinler, Şili ve Güney Afrika gibi ülkeler de proje de yer amaktadırlar. Merkezimiz aynı zamanda projenin Ortadoğu koordinatörlüğünü de yürütmektedir.

Merkezimizin projeye giriş toplantıları 13-15 Kasım 2005 tarihleri arasında üniversitemizde gerçekleştirilmiş, bu çalışmalara IIED’den Proje Genel Kooridnatörü Bill VORLEY, Fransa Montpellier INRA’dan Prof. Dr. Jean Marie CODRON ve Dr. Celine BIGNEBAT, IAMM’dan Doç. Dr. Selma TOZANLI ve Dr. Sylvaine LEMEILLEUR katılmışlardır. Projeye 1 yıl sonra katılan merkezimizin gerçekleştirmesi gereken faaliyetlerin belirlendiği bu toplantıyı 22 - 25 Mayıs 2006 tarihleri arasında yine üniversitemizde düzenlenmiş olan workshoplar izlemiştir. Bu tarihler arasında Finike/Hasyurt Beldesi’nde üreticiler, kooperatif temsilcileri vs. ile ve İ.İ.B.F.’de komisyoncu, kamu kurumu temsilcileri (Hal, Ziaraat Odaları, Tarım İl Müdürülüğü, BATAL, tarım Kredi Kooperatifi vs.), özel sektör temsilcileri (Süpermarketler) ile toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılara merkezimizin dışında İngiltere Greenwich Üniversitesi Doğal Kaynaklar Enstitüsü Müdürü ve Kalkınma Uzmanı Felicity PROCTOR, Hollanda Wageningen Üniversitesi’nden Dr. Jim WOODHILL ve Fransa Ulusal Tarım Araştırmaları Enstitüsü’nden de Dr. Sylvaine LEMEILLEUR ve Dr. Celine BIGNEBAT’ın yabancı proje ortakları olarak katılmışlardır. Projenin 2007 yılına kadar sürmesi planlanmıştır. Bu süreç içerisinde proje ile ilgili uluslararası toplantıların bir kısmının yine üniversitemizde düzenlenecektir.

Sayfa Özeti: Regoverning Markets

Anahtar Kelimeler: