Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi


Devlet Yardımları

  Avrupa Birliği Devlet Yardımları Müktesebatına Türkiye’nin Uyumu

“Türkiye’nin Avrupa Birliği Devlet Yardımları Müktesebatına Uyumu” konulu projemiz, “BRIDGE OF KNOWLEDGE PROGRAMI (Bilgi Köprüleri)” kapsamında Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği’nin destek verdiği bir projedir. “Devlet Yardımlarına Dair Müktesebatın Türkiye Tarafından Üstlenilmesi”ne yönelik olan bu araştırma projesi, Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi ve Fransa Poitiers Üniversitesi ile birlikte yürütülmüştür. Kasım 2003 tarihinde başlayan ve temel amacı AB’nin bölgesel politika uygulamalarına ve devlet yardımlarının yönetimine ilişkin Türkiye’deki bilgi eksikliğini gidermek ve başarılı uygulamaları ön plana çıkararak konuyla ilgili kesimlerin karar alma süreçlerine katkıda bulunmak olan bu proje tamamlanmış bulunmaktadır.

“Türkiye’nin Avrupa Birliği Devlet Yardımları Müktesebatına Uyumu” Kolokyumu, 9-10  Eylül 2004, Antalya

Kolokyuma Poitiers Üniversitesi, Merkezimiz ve Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. öğretim üyelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası değişik kurumlardan üst düzey bürokratlar katılmış, toplantı öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmiş ve beklenen fayda elde edilmiştir. Türkiye’de ilk kez bilimsel bir platformda uluslararası bir tartışmaya esas olan devlet yardımları konusunun, yayına dönüştürülmesi kolokyumda kararlaştırılmıştır.


Son Güncelleme : 9 Nisan Pazartesi 2018
39