Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi


Euromed Heritage II
Euromed Heritage II (AVRUPA-AKDENİZ MİRASI II) programı kapsamındaki “Filieres Innovantes, Savoir-Faire Locaux et Partenariat Euromediterraneen – Yenilikçi Filierler, Yerel Bilgiler (knowhow) ve Avrupa Akdeniz Ortaklığı” Projesi (http://www.euromedheritage.net)

Milano Teknik Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Euromed Heritage II (AVRUPA-AKDENİZ MİRASI II) programı kapsamındaki “Yenilikçi Filierler, Yerel Bilgiler (knowhow) ve Avrupa Akdeniz Ortaklığı” (http://www.filieres.polimi.it) projesine 13 Akdeniz Ülkesinden 25 kurum katılmakta olup, Merkezimiz Türkiye’den katılan tek kurumdur.

Bu projenin amacı, Akdeniz kültür mirasına  ait kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ürünlerle, yerel üretim becerilerini ve bilgi birikimini yeniden canlandırarak, seçilmiş alanlarda Avrupa-Akdeniz ölçeğinde işbirliğini geliştirmektir. Projeye dahil edilen branşlar (filiere) seramik, taş, metal, tekstil, zetinyağı, şarap, meyve, kurumeyve ve peynirdir. Türkiye grubu olarak Merkezimiz; taş (Eskişehir-Lületaşı), tekstil (Buldan bezi), kurumeyve (Aydın-kuruincir, Manisa-kuruüzüm) ve peynir (Konya/Ereğli, Divle-Obruk peyniri) konularında çalışmalarını yürütmektedir. Proje üç aşamadan oluşmakta olup 2002-2006 dönemini kapsamaktadır. Birinci aşamada, seçilmiş alanlarda yerel bilgi birikimi envanterinin çıkarılması; ikinci aşamada, Akdeniz yerel bilgi ağının kurulması; üçüncü aşamada ise, seçilmiş alanlara yönelik pilot projelerin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Her filiere’in bir liderinin bulunduğu projede merkezimiz ülkemizin konudaki önemi nedeni ile kurumeyveler filiere’inin liderliğini üstlenmiştir.
Kuru Meyve Filiere’i Semineri 18-20 Eylül 2003, İzmir

Merkezimiz bu semineri 18-20 Eylül 2003 tarihleri arasında yedi Akdeniz Ülkesinin katılımı ile İzmir’de gerçekleştirmiştir. TARİŞ’in ev sahipliğinde, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve konu ile ilgili özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı seminer, “Akdeniz Organik Kuru Meyvelerinin Değerlendirilmesi” konusunda pilot proje önerisinin araştırılması kararı ile sonuçlanmıştır. Ayrıca seminerde her filiere’in pilot projelerinin tartışılacağı ve başlama kararının alınacağı 2005 yılı seminerinin, Antalya’da 16-19 Mart 2005 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır.

“Yenilikçi Filierler, Yerel Bilgiler (knowhow) ve Avrupa Akdeniz Ortaklığı” Projesi İkinci Yıl Semineri, 16-19 Mart 2005, Antalya

İkinci yılı tamamlanan projenin dördüncü semineri ve genel kurulu Antalya’da Merkezimizin evsahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Akdeniz’e kıyısı olan 15 ülkeden 32 katılımcının hazır bulunduğu seminerde proje katılımcısı her ülke çalıştığı filiere’lerin bilimsel raporlarını sunmuş, pilot proje önerileri tartışılmış ve genel kurul pilotaj komitesini seçmiştir. Sonuncu yılda yaşama geçirilecek pilot projenin belirlenmesi konusunda pilotaj komitesi görevlendirilmiştir.

“Yenilikçi Filierler, Yerel Bilgiler (knowhow) ve Avrupa Akdeniz Ortaklığı” Projesi Ocak 2006 tarihi itibariyle, pilot proje uygulamasına geçilme aşamasında, bazı yönetim sorunları nedeniyle AB Komisyonu ve Milano Teknik Üniversitesi’nin ortak kararıyla sonlandırılmıştır.


Son Güncelleme : 9 Nisan Pazartesi 2018
39