Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi


Regoverning Markets

Bu proje; küçük tarımsal işletmelerin yeniden yapılanma süreci içinde olan dinamik tarım-gıda pazarlarına nasıl uyum sağladıklarını, fayda-maliyet analizleri ile araştırmayı öngörmektedir.

Yürütücülüğünü Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü’nün (IIED-İngiltere) üstlendiği projenin merkezimizin de içinde yeraldığı 12 ortağı bulunmakta olup, Avrupa Ülkeleri’nin dışında Çin, Kenya, Pakistan, ABD, Filipinler, Şili ve Güney Afrika gibi ülkeler de proje de yer amaktadırlar. Merkezimiz aynı zamanda projenin Ortadoğu koordinatörlüğünü de yürütmektedir.

Merkezimizin projeye giriş toplantıları 13-15 Kasım 2005 tarihleri arasında üniversitemizde gerçekleştirilmiş, bu çalışmalara IIED’den Proje Genel Kooridnatörü Bill VORLEY, Fransa Montpellier INRA’dan Prof. Dr. Jean Marie CODRON ve Dr. Celine BIGNEBAT, IAMM’dan Doç. Dr. Selma TOZANLI ve Dr. Sylvaine LEMEILLEUR katılmışlardır. Projeye 1 yıl sonra katılan merkezimizin gerçekleştirmesi gereken faaliyetlerin belirlendiği bu toplantıyı 22 – 25 Mayıs 2006 tarihleri arasında yine üniversitemizde düzenlenmiş olan workshoplar izlemiştir. Bu tarihler arasında Finike/Hasyurt Beldesi’nde üreticiler, kooperatif temsilcileri vs. ile ve İ.İ.B.F.’de komisyoncu, kamu kurumu temsilcileri (Hal, Ziaraat Odaları, Tarım İl Müdürülüğü, BATAL, tarım Kredi Kooperatifi vs.), özel sektör temsilcileri (Süpermarketler) ile toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılara merkezimizin dışında İngiltere Greenwich Üniversitesi Doğal Kaynaklar Enstitüsü Müdürü ve Kalkınma Uzmanı Felicity PROCTOR, Hollanda Wageningen Üniversitesi’nden Dr. Jim WOODHILL ve Fransa Ulusal Tarım Araştırmaları Enstitüsü’nden de Dr. Sylvaine LEMEILLEUR ve Dr. Celine BIGNEBAT’ın yabancı proje ortakları olarak katılmışlardır. Projenin 2007 yılına kadar sürmesi planlanmıştır. Bu süreç içerisinde proje ile ilgili uluslararası toplantıların bir kısmının yine üniversitemizde düzenlenecektir.


Son Güncelleme : 9 Nisan Pazartesi 2018
39