Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi


Yöresel Ürünler

Coğrafi işaretlerin ortaya çıkış nedenleri ve korunmalarına yönelik ülke uygulamalarını inceleyen ve FEMISE tarafından desteklenip Fransa Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü’nce yürütülen “Akdeniz’de Yöresel Ürünler” projesi merkezimizin üzerinde çalışmakta olduğu bir diğer projedir (http://femise.iamm.fr). Bu araştırma programı resmi kalite işaretleri üzerindeki ülke politikalarının karşılaştırmalı bir analizini gerçekleştirerek bu işaretlerle korunabilecek potansiyel Akdeniz yöresel ürünlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Çok miktarda değişik ve kaliteli tarımsal üretimi, olağanüstü zengin mutfak kültürü ve gastronomisi ile ülkemiz eşsiz bir coğrafi ürün çeşitliliğine sahip olup, bu ürünlerin korunmasına yönelik yasa 1995 tarihinde çıkarılmış, yasa çerçevesinde günümüze dek 60’ın üzerinde ürünün tescili Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir.


Son Güncelleme : 9 Nisan Pazartesi 2018
39