Akdeniz Üniversitesi

 Türkiye

DUYURULAR

***

Workshop on Agricultural Trade and Food Security in the Euro-Med Area

***

FP 7: SUSTAINMED Sustainable agri-food systems and rural development in the Mediterranean Partner Countries

***

FEMISE Project 2 Analyzing the Immigration-Induced Changes in Product Diversity and Trade Patterns: The Case of the EU-Mediterranean-Eastern Europe Zone

***

FEMISE Project 3 Macroeconomic Allocations and International Factor Mobility: A Comparative Assessment of Major Trade Areas

***

FEMISE Project 4 Tourism Industry as an Engine for Export-led Growth and Social Development: Analysing Its Main Characteristics and Future Prospects for Mediterranean Countries

***

 Başlık           
                            
Logo1

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Antalya Uluslararası Coğrafi işaretler Semineri II-TEBLİĞLER

Seminer Programı


16 Aralık 2010

9:00 – 10:00 Açılış konuşmaları

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Seminer organizasyon komitesi başkanı
Doç. Dr. Selim Çağatay, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi Müdürü
Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Habip Asan, Türk Patent Enstitüsü Başkanı
Leo Bertozzi, Origin Cenevre İsviçre
Alexandra Ognov, Köken ve Kalite Ulusal Enstitüsü (INAO)
Prof. Dr. Vincent Dollé, CIHEAM-IAMM – Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü Müdürü
Dr. Emilie Vandecaelere, FAO
Violetta Jalba, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Temsilcisi, (WIPO)
Ertuğrul Günay, Kültür ve Turizm Bakanı

10:00-10:15 – Kahve molası

10:15-12:15 – 1. Oturum, Başkan: Prof. Dr. Fulya Sarvan (Akdeniz Üni. Türkiye), Tartışmacı: Dr. Didier Chabrol (CIRAD/Paris Fransa)
Kurumsal bakış açısından coğrafi işaretler
Violetta Jalba (WIPO):
Coğrafi İşaretlerin Korunmasında Uluslararası Yasal Çerçeve
Guillem Calvo Vanderlamma (Unesco): Tarımsal biyoçeşitliliği koruma ve muhafaza koşulları 
C. Giacomini (Parma Üni. İtalya): Konumları, kapladıkları alanlar, sosyal ve kurumsal açıdan yöresel ürünler
Emilie Vandecandelaere (FAO İtalya): Yerel Kaynakların Korunması ve Bölgesel Kalkınmada Coğrafi İşaretler ve Kurumlar – Saha Çalışmalarının Getirdiği Öğretiler 
Serap Tepe (TPE): Coğrafi işaretlerin ekonomik önemi 

12:15-14:00 – Öğle yemeği arası

14:00-16:00 – 2. Oturum, Oturum Başkan: Prof. Dr. Laurence Bérard (CNRS Fransa), tartışmacı : Dr. Jean-Pierre Boutonnet (INRA/Montpellier Fransa)

Biyolojik çeşitlilik ve çevre koruması açısından coğrafi işaretler
Prof. Dr. Roland Pérez : Elinor Ostrom’un Kuramsal Çerçevesi Işığında Bio-kültürel Özvarlığın Korunması ve Doğal Kaynakların Yönetimi
Dr. Mohamed Ater (Université Abdelmalek Essaâdi.Fas): Jbala (Rif) Bölgesinde Tarımsal Çeşitlilik ve Eko-Sistemler
Yrd. Doç. Dr. Demir Özdemir (Adnan Menderes  Üni.), Yrd. Doç. Dr. Eren Durmuş (Akdeniz Üni.): Türkiye’de Çiftlik Hayvanları Gen Kaynakları Koruma Çalışmalarına Destek Önerisi: Denizli ve Gerze Örneği
Pascal Lachaud (FNAB/Fransa): Organik Toplu Lokantacılık ve Bunun Yöreler, Bio-Çeşitlilik ve Su Kaynakları Kullanımı Üzerindeki Etkileri : Bu Girişimin Ekonomik Yararları
Véronique Desbois (CEFE/CNRS Monpellier Fransa): Zeytin Kültürü Bilgi Birikiminin Yeniden Harekete Geçirilmesi ve Bio-çeşitlilik

16:00-16:15 – Kahve molası

16:15-18:30 – 3. Oturum, Başkan: Prof. Dr. Mehmet Şakir Ersoy (Galatasary Üni.), Tartışmacı: Marc Dedeire (Montpellier III Üni. Fransa)
Coğrafi işaretlerin değerlenderilmesinde yöreler ve toplu eylemler   
Doç. Dr. Théodosia Antopoulou (Pantheon Üni.Atina Yunanistan): Coğrafi İşaretler ve Bölgesel Kalkınma Dinamikleri: Özvarlığın Değerlendirilmesinde Zımni Eşgüdümden Toplu Eylemlere Geçiş Zorluğu
Prof. Dr. Zoubida Charrouf (Mohamed V Üni.,Rabat Fas): Argan Yağı: Afrika Kıtasının İlk Coğrafi İşareti
Prof.Dr. Valériano Rodero Gonzalez (Salamanca Üni.İspanya): Kırsal Bölgelerin Kalkınmasında Kaliteli Gıda Ürünleri Üretiminin Önemi
Prof. Dr. Daniel Coq Huelva (Seville Üni.İspanya): İspanya Andaluzi Bölgesinin Menşe İşaretli Estepa Zeytinyağı
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu (Akdeniz Üni.), Dr. Rana Demirer (Akdeniz Üni.): Türkiye’de Coğrafi İşaretler: Ezine Peyniri Örneği

18:30 – Yöresel ürünler sergisinin açılışı ve kokteyl


17 Aralık 2010

9:00:10:45 – 4. Oturum, Başkan: Prof. Dr. Gérard Ghersi (MSH Montpellier France), Tartışmacı: Dr. Emilie Vandecaelere (FAO İtalya)
Aktör stratejileri açısından coğrafi işaretler
Prof. Dr. Jean-Louis Rastoin (SupAgro Montpellier Fransa), Doç. Dr. Fatiha Fort (SupAgro Montpellier Fransa): Markalar, Coğrafi İşaretler ve Yöre Etiketleri: « Yerelleştirilmiş » Firmalar için Değer Yaratıcı Stratejiler Arayışı
Dr. Domenico Dentoni (Wageningen Üni. Hollanda): Sosyal Ağlarla Küresel Markalar Yaratan Küçük Çiftlikler
Dr. Didier Chabrol (CIRAD Paris Fransa): Ebly® ve Haute-Provence Bölgesinin Küçük épeautre’u: İki yenilik, İki Ayrı Gelişim, Özvarlığa İki Ayrı Bağ
Prof. Dr. Roberto Fanfani (Bologna Üni.İtalya): Yeni Bin Yılda Tarım-Gıda Düzenlenmiş Bölgeleri: Parma Jambonu Örneği
Dr. Abderraouf El Antari (INRA Marrakech Fas): Tyout Chiadma Zeytinyağı: Fas’ın İlk Menşe İşareti Almış Yöresel Ürünü. Bir Model ve Bir Kurumsal Teşvik

10:15-11:00 – Kahve molası

11:00-12:30 –
5. Oturum, Başkan: Prof. Dr. Vincent Dollé (IAM Montpellier Fransa), Tartışmacı: Selma Tozanlı (IAM Montpellier Fransa)
Coğrafi işaretler: kültürel etkileşimler
Dr. Gilles Allaire (INRA, Tolouse Fransa): Yöresel Ürünler: Kültürel Boyutları ve Toplumsal Beklentiler
Dr. Claude Challita (Lübnan): Yerleşik ve Göçmen Lübnanlılar’ın Tipik Gıda Ürünlerine Karşı Tavrı
Dr. Mehdi Moalla (Tunus Üni.Tunus): Kırsal Turizm ve Çevresel Bilişlerin Yerelleştirilmiş Yöresel Ürünlerin Farklılaştırılmasındaki Rolü
M. Berriane, M. Aderghal (Mohamed V Üni. Rabat Fas): Fas’ta Kırsal Turizm ve Yöresel Ürünler: Karşıtlık mı yoksa Tamamlayıcılık mı?
Dr. Hanane Abichou (Nantes Üni Fransa): Yöresel Kimliğin Rantabl Pazarlanmasında Bir Değer Kaynağı Olarak Özvarlık Turizmin Doğuşu: Tunus Örneği
 

14:00 – 16:15 – 6. Oturum, Başkan: Prof. Dr. Roland Pérez, Tartışmacı: Abdelmajid Moukli (INRA,Marrakech Fas)
Coğrafi işaretler: Akdeniz’in Dört Köşesinden örnekler
Prof. Dr. Consuelo del Canto Fresno (Madrid Complutense Üni.İspanya): Aynı Coğrafi Alanda Uygulanan Değişik Stratejiler
Dr. Naziha Kamoun (Zeytincilik Enstitüsü Sfax/Tunus): Zeytinyağı Alanında Kalite İşaretlerinin Geliştirilmesinde Tunus Deneyimi
Dr. Ernesto - García Álvarez (Madrid Complutense Üni.İspanya), Dr. Susana Ramírez Garcia, Prof. Dr. Consuelo del Canto: Cezayir’in Ain Temouchent Vilayeti’nin Şarap Üretiminde Yeni Bir Sosyal Dürtü Gereği
Doç. Dr. Alia Gana (CNRS Paris I Fransa), Dr. Liza Terrozzini: Argan Yağı Coğrafi İşareti: Fas’taki Kırsal Bölge Kadınlarının Argan Ağaçlarının Sürdürülebilir Yönetiminde ve Sosyoekonomik Gelişimindeki Rolleri
Cheima Kortas Brahim (ISA Chott Mariem, Tunus): Bağ Bölge ve Yöreleri: Grombalia Ovası Kolonyal Çiftliklerindeki Bağ Manzaraları
Hasnaa Harrak (INRA, Marrakech, Fas): Fas’ta Akka Vahası Hurmalarıyla İlgili Bir Coğrafi İşaret Geliştirilmesi

16:15-16:30 – Kahve molası

16:30-17:30 – 7. Oturum, Başkan Dr. Hélène Ilbert (IAM Montpellier Fransa), Tartışmacı: Dr. Salgur Kançal (Galatasaray Üni.)
Kurumlar ve hukuk açısından coğrafi işaretler
Leo Bertozzi (Parma İtalya): Parmigiano-Reggiano Peyniri: Pazar ve gelenek arasında kalmış bir menşe işareti
Doç. Dr. Valérie Varnerot (Picardie Jules Verne Üni.Fransa): Coğrafi İşaret Kavramının Bir Uzantısı Olarak Kaynakların Coğrafi Özlerinin İşaretini Kapsayan Bir Hukuk Dalının Ortaya Çıkışı
Yrd. Doç. Dr. Burçak Yıldız (Ankara Üni.): Akdeniz Ülkelerinin Coğrafî İşaretlerinin Türk Hukuku Uyarınca Korunması
Seher Açıkel (TPE Ankara): Coğrafi İşaretler ve Koruma Sistemi

17:30-19:00 – 8. Oturum,  Başkan: Doç. Dr. Selim Çağatay (Akdeniz Üni.), Tartışmacı: Dr.Théodosia Antopoulou (Pantheon Üni., AtinaYunanistan)
Coğrafi işaretler kapsamında bağlantılar ve bilgi birikimi
Dominique Barjolle Musard (EPF Zürih İsviçre): Kökene Bağlı Ürünlerin Tanımlanması ve Sürdürülebilir Kalkınma Potansiyelinin İrdelenmesi için Bir Yöntem
Collectif MediTer: Akdeniz Havzası Yöreleri: Çevre, Özkaynak ve Kalkınma. Uluslararası Mediter Karma Laboratuar Projesinin Sunumu
Annarita Antonelli (IAM Bari İtalya): Akdeniz’de Geleneksel ve Tipik Ürünlerin Değerlendirilmesi için Araştırma ve Eğitim


18 Aralık 2010 

9:00-10:15 – 9. Oturum,  Başkan: Prof. Dr. Roberto Fanfani (Bologno Üni.İtalya), Tartışmacı : Dr. Gilles Allaires (INRA, Tolouse Fransa)
Coğrafi işaretlere eleştirisel bakışlar
Dr. Salgur Kançal (Galatasaray Üni.): Yöresel Ürünler: Ütopya ve Standartlar
Prof. Dr. Lahcen Kenny (IAV Hassan II Fas): Coğrafi İşaretlerde Fas deneyimi: Başarılar ve Hayal Kırıklıkları
Antonia Koraka (IAM Montpellier France ): Léonidio Bölgesinin Menşe İşaretli Tsakonas Patlıcanı: Ekonomik Değerini Kaybeden Kimlikli Bir Ürün
Zoubir Sahli (Blida Saad Dahleb Universitesi Cezair): Bir Kalite İşaretinin Oluşturulmasında Olasılıklar ve Kısıtlar: Güney-Doğu Cezayir’deki Timacine’in Deglet Nour Hurması için Bir Coğrafi İşaret


10:30-12:30 – Başkan: Prof. Dr. Jean-Louis Rastoin (SupAgro Montpellier Fransa)
Değişik görüş açıları ve kapanış tartışması
Dominique Chardon, (Terroirs et Cultures Fransa)
Joan Reguant, (Fundacion Diete Mediterranea Barselona İspanya)
Leo Bertozzi, (Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano Parma İtalya)
Prof. Dr. Zoubida Charrouf (Mohamed V Üni.,Rabat Fas)
Doç. Dr. Marc Dedeire, (Montpellier III Üni.Fransa)
Dr. Hélène Ilbert (IAM Montpellier Fransa)
Dr. Emilie Vandecaelere (FAO)
Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu

Sayfa Özeti: Antalya Uluslararası Coğrafi işaretler Semineri II-TEBLİĞLER

Anahtar Kelimeler: